Thursday, 12 October 2023

Charleston Blue Jays

20 - 55
FINAL

Scott City

Charleston
(Charleston, MO)